Actueel: Elektronen - levensgevaarlijke vriendjes !

Zie hier het resultaat van een hennepkwekerij (Eindhoven, 14 februari 2011).

Toelichting:

In dit gedeeltelijk afgebrande huis is een hennepkwekerij ontdekt met ruim 350 planten. Om een dergelijke kwekerij te
exploiteren is ca. 60 Ampere aan elektrische stroom nodig bij een spanning van 230 Volt. Het is praktisch onmogelijk
deze stroom op een legale wijze af te nemen vanaf de meter in combinatie met een standaard hoofdzekering van 25 Ampere.

Het is zeer aannemelijk dat met de stroom is geknoeid en dat de elektrische leidingen oververhit zijn geraakt. Te dunne
leidingen (2,5 mm2 is normaal berekend op 16 Ampere) raken oververhit als daardoor teveel stroom loopt.

De warmteontwikkeling gaat kwadratisch met de stroomsterkte omhoog volgens de formule Q = I2 R t, waarin R de Ohmse
weerstand van de leiding is. Q is de hoeveelheid warmte (Joule), I is de stroomsterkte (Ampere) en t is de tijdsduur van de
overbelasting (seconden). Voorbeeld: 18 uur (64800 seconden), 60 A en R = 1 Ohm geeft een warmteontwikkeling van
23328000 Joule (= 64,8 kWh). Het ontwikkelde verliesvermogen P = I2 R = 3,6 kW (kiloWatt). Dit is 2x zoveel als wat een grote
elektrische straalkachel produceert.

De soortelijke weerstand van koper is 1,67 * 10-8 Ω m (Ohm meter). 2 x 10 meter elektriciteitsleiding (fasedraad en nulleiding,
retour) van 2,5 mm2 heeft dan een elektrische weerstand van 0,13 Ω. Wat ook zeer gevaarlijk is, is een overgangsweerstand in
een slechte verbinding (slecht contact). Een overgangsweerstand van slechts 0,1 Ω geeft bij een stroomdoorgang van 60 A
een op en punt geconcentreerde warmteontwikkeling van 360 Joule per seconde (360 Watt). Hierdoor ontstaat gemakkelijk
brand.

Welke risico's zijn er verbonden aan het kweken van hennep?

1.    Verplichtingen aan de criminele onderwereld, na het aankopen of op duistere wijze laten financieren van spullen voor je
        kwekerij. Als kweker draai je op voor alle risico's. Wordt je kwekerij opgerold, dan blijven je verplichtingen aan de
        onderwereld bestaan. Bij niet voldoen aan deze verplichtingen kun je te maken krijgen met criminele afrekeningen.
2.     Het onder dwang moeten voortzetten en opschalen van je kwekerij, ook als je dat niet meer wilt (afpersing, intimidaties).
3.     Ripdeals, ongewenst bezoek dat je hennepkwekerij afroomt, voordat je zelf de oogst kunt binnenhalen.
4.    Het aantrekken van ongure personen in de omgeving van je woning, overlast voor je buren, en daaruit voortvloeiende
        slechte relaties.
5.    Zeer groot brandgevaar, met name door geknoei met de elektrische stroomvoorziening en ongecontroleerde warmte-
        ontwikkeling in je kwekerij.
6.    Ongewenste contacten met personen in uniform: Politie, Brandweer, Bestuurlijk InterventieTeam van de gemeente, enz.
        bij ontdekking en ontmantelen van je kwekerij.

Wat staat je te wachten na de ontmanteling van je hennepkwekerij?

1.    Als huurder verlies je het recht in de woning te blijven. De rechter zal het huurcontract in de regel ontbinden, zodat je
       dakloos  wordt.
2.    Zeer grote financiele claims van o.a. je huisbaas (verhuurder) wegens schade aan de woning,
       verzekeringsmaatschappijen van buren die hun schade vergoed willen zien, de belastingdienst (navordering wegens
       verzwegen inkomsten), uitkeringsinstanties (wegens vermoeden/bewijs van fraude), het energiebedrijf (wegens diefstal
       van elektriciteit en afsluit- en heraansluitkosten), justitie (ontnemingsvordering wegens wederrechtelijk verkregen
       voordeel), de criminele onderwereld die het verlies van de investering in jouw kwekerij vergoed wil zien, deurwaarders en
       advocaten die ook hun kosten vergoed willen zien.
3.    Omdat je de financiele problemen zelf hebt veroorzaakt kom je in het algemeen niet in aanmerking voor toepassing van de
        Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wat dan nog overblijft is een mogelijk persoonlijk faillissement (algeheel
        beslag op inkomen en vermogen), waarbij het leefgeld dat voor jezelf nog overblijft in beginsel niet hoger zal zijn dan de
        voor jou geldende beslagvrije voet. Je kunt erop rekenen dat alles wat je meer hebt dan deze beslagvrije voet in de
        komende jaren in beslag genomen wordt.
4.     Bij gerealiseerde gevaarzetting (brand), kom je mogelijk in aanmerking voor gevangenisstraf.

Koning Salomo heeft het al eens gezegd: "Brood des bedrogs lijkt zoet voor een mens, maar na het eten daarvan is zijn
mond vol kiezel.".

Wie snel (veel) geld wil verdienen, en dit ten koste van zijn medemensen denkt te kunnen doen door het kweken van hennep,
in combinatie met diefstal van elektriciteit, komt op een gegeven moment bedrogen uit.


Hennep kweken? Begin er NIET aan!