Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;

En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen. - 2 Kron. 7 : 13 - 14.
 

Welkom bij de persoonlijke pagina's van Wim Vogel.
 

Column:  
Kettingreacties in de economie.

Onze regering, overheidsinstanties, bedrijven en particulieren treffen regelmatig maatregelen om de eigen financiŽn op orde te krijgen. Budgetten, inkomens uit arbeid, uitkeringen en pensioenen staan onder druk, en op veel plaatsen moet worden bezuinigd.

Bezuinigingen hebben bedoelde en onbedoelde kettingrecties tot gevolg.
Als de mensen door de dalende koopkracht minder te besteden hebben, heeft dit onmiddelijk gevolgen voor de verkoop van dure, conjunctuurgevoelige, consumptiegoederen. Ook zullen de supermarkten merken dat minder A-merken worden verkocht, en dat de mensen meer geneigd zullen zijn de B-merken uit het onderste schap te pakken. De low-cost supermarkten (prijsvechters) varen er wel bij. Helaas zijn het ook gouden tijden voor deurwaarders en incassobureaus. De schuldeisers hebben in veel situaties het nakijken; van een kale kip kun je immers geen veren plukken.

Een klassiek voorbeeld: In Amsterdam betaal je voor het parkeren van je auto de hoofdprijs. Parkeertarieven van 30 Euro per dag zijn daar geen uitzondering meer.

Het gebruik van een parkeergarage in het centrum kost daar al 50 Euro per dag. Als de gemeente Amsterdam besluit dat de parkeertarieven nog verder worden verhoogd, merkt de Amsterdamse middenstand dat onmiddellijk, omdat klanten wegblijven.

Ook worden woninghuren in Amsterdam en andere grote steden voor nieuwe huurders meer dan proportioneel verhoogd, dankzij het beleid van Minister P.H. Donner (CDA). De mensen die in Amsterdam blijven wonen hebben daardoor nog minder te besteden. Dat zal de Amsterdamse middenstand eveneens merken aan het teruglopen van de omzet.

Omdat de vaste kosten zoals pandhuur tegelijkertijd doorlopen, gaat de werkgelegenheid in de detailhandel achteruit. De gemeente Amsterdam zal dan ook meer geld kwijtraken aan het betalen van uitkeringen aan werkloos winkelpersoneel en werkloze ondernemers, waardoor de extra winst op de parkeerinkomsten in rook opgaat. Dit is een typisch voorbeeld van beleid, waarbij sprake is van het "penny wise, pound foolish" syndroom.

De consument heeft namelijk een alternatief: Aankopen doen via het internet. Je betaalt dan geen parkeergeld, ook geen vervoerskosten (auto of openbaar vervoer), en je kunt je aankopen vanaf thuis regelen. De locaties waar de goederen staan opgeslagen, behoeven ook geen A1 locaties te zijn. Pakketdiensten merken nu een groeiende omzet, en varen er wel bij.

                            

Hoe desastreus is nu het teruglopen van de omzet? Nemen wij als voorbeeld een kleine boetiek, waarvoor de jaarhuur 30.000 Euro en de overige jaarlijkse vaste kosten eveneens 30.000 Euro bedragen. Er worden produkten verkocht met een gemiddelde winstmarge van 30%. Dit betekent dat de eerste 200.000 Euro aan jaaromzet (excl. BTW) alleen voldoende is om de vaste kosten te dekken; als ondernemer heb je dan nog niets verdiend!

Nemen wij verder aan dat de boetiek een eenmanszaak is, met een jaaromzet van 500.000 Euro. De ondernemer houdt dan bruto 90.000 Euro over, waarvan hij nog zijn eigen belastingen en premies moet betalen. Loopt de omzet door het beleid van de gemeente nu met bijvoorbeeld 20% terug, naar 400.000 Euro, dan levert deze ondernemer 33% in op zijn bruto inkomen. Loopt de omzet nog verder terug, omdat de overblijvende klanten minder gaan besteden, dan wordt de ramp nog veel groter! Bij een omzet van bijvoorbeeld 300.000 Euro houdt de ondernemer nog maar 30.000 Euro bruto over. Dit is nog maar 1/3 van zijn oorspronkelijke inkomen. Er is dus sprake van een hefboomwerking!

En dan heb ik het nog niet gehad over de toegenomen onveiligheid in de stad, omdat winkelstraten door de (afgedwongen) leegstand van winkelpanden veranderen in spookstraten, over de kosten verbonden aan extra politieinzet om de stad leefbaar te houden, en over de extra kosten die de gemeente moet maken voor bijstandsmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Het is dan ook duidelijk, dat de teruglopende koopkracht van de consument zal leiden tot nog meer werkloosheid, toenemende onvrede en problematische schuldsituaties bij de bevolking *, tot nog meer uitkeringen in plaats van inkomsten uit betaalde banen, tot een verder oplopend begrotings- en financieringstekort, en tot teruglopende belastinginkomsten van het land, waardoor de koopkracht van de consument nog verder daalt, en, door de noodzaak van nieuwe bezuinigingen, de ingrediŽnten voor een kettingreactie volop aanwezig zijn.
 
Welke bezuinigingen zijn nu wel verstandig? Iedere vorm van verspilling dient bestreden te worden. Zinloze uitgaven hebben altijd een negatieve invloed op het bedrijfsresultaat, en op het product. Daar, waar arbeidskracht en/of energie wordt verspild, worden extra kosten gemaakt, die nergens worden terugverdiend.

Hoe doorbreek je nu de negatieve spiraal van de eerder beschreven kettingreactie in de economie?

Als consument kun je beginnen met verstandig te investeren in je huishouding, waardoor je maandlasten dalen, en je dus netto meer te besteden hebt. Gooi bijvoorbeeld je energieverslindende oude koelkast weg (ook als deze nog werkt) en vervang deze door een nieuwe met minimaal een A+ label. Na 5 jaar heeft die nieuwe koelkast zich meestal terugverdiend. Vervang verder je dure halogeen-verlichting eens door energiezuinige LED verlichting. Je bespaart niet alleen op je energierekening, maar je vermindert ook het brandgevaar door de geringere warmteontwikkeling in je verlichtingsarmaturen.

Als leverancier van een product of dienst wil je natuurlijk goed in de markt liggen. Dit betekent dat je het vertrouwen van je klanten in je product of dienst zo hoog mogelijk moet zien te houden, door kwaliteit te leveren voor het gevraagde geld. Mond- op mondreclame van tevreden klanten werkt altijd in het voordeel van de producent, en van diens werknemers.

Als werknemer of opdrachtnemer doe je uiteraard zo goed mogelijk je best, om het gestelde doel voor je werkgever / opdrachtgever en voor je klanten te bereiken. Het werk van een vakman brengt zijn geld op. Ik haal de kracht hiervoor uit mijn geloof. Dit is ook mijn motivatie voor het aanbieden van mijn diensten als medewerker en adviseur. Op mijn persoonlijke pagina's kunt u verder navigeren naar behaalde resultaten uit het verleden, en naar mijn werkervaring.

Ik hoop van harte dat ik u spoedig van dienst kan zijn. Mijn contactgegevens vindt u hier.

Met vriendelijke groeten,

ir. W.J. Vogel
Kramersstraat 2
5612NV Eindhoven.

Link naar mijn persoonlijke pagina's (Managementsamenvatting).

*
Lees voor een Bijbels voorbeeld over waar onvrede bij de bevolking (door de te hoge belastingen) toe kan leiden het
    verhaal dat beschreven staat in 1 Kon. 12 : 3 - 19.

Publicatie van deze column is toegestaan met bronvermelding en met vermelding van de naam van de auteur.