Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;

En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen. - 2 Kron. 7 : 13 - 14.
 

Welkom bij de persoonlijke pagina's van Wim Vogel.
 

Column:  
Bezuinigen en de crisis overleven, hoe doe je dat?

Onze regering bezuinigt op alle fronten. Onze koopkracht wordt uitgehold. Voorzieningen worden duurder en voor steeds minder mensen bereikbaar. Heb je een eigen huis, en moet je dat verkopen, dan merk je dat er minder mensen interesse als koper hebben. De prijs staat onder druk; dit merken we overigens niet aan de aanslag voor de gemeentelijke belastingen.

De vraag is, waar het bezuinigde geld blijft. De regering zegt: Europa, Griekenland, en het begrotingstekort moet onder 3% blijven. Maar men ziet de kettingreacties over het hoofd. Als mensen minder geld te besteden hebben, hebben andere mensen ook minder te besteden. De belastingopbrengsten gaan omlaag, en de regering moet dus nog verder bezuinigen. Hoe doorbreek je nu deze neerwaartse spiraal van bezuinigen en dalende werkgelegenheid?

De oplossing klinkt paradoxaal: Zorg ervoor dat de mensen meer kunnen besteden. De econoom Keynes heeft dit al eerder uitgevonden. Verlaag dus de collectieve lasten, of zorg ervoor dat de mensen meer hebben aan de collectieve voorzieningen door deze efficienter te organiseren. Efficienter zijn betekent dus ook slimmer ondernemen.

Bijvoorbeeld gebruik maken van reclame die via het internet wordt aangeboden, om dure reclamefolders, papier en bezorgkosten uit te sparen, die u anders als consument toch weer terugvindt in de prijs van de aangeboden producten.
Plak dus een JA/NEE sticker op uw brievenbus. Als iedereen dat doet worden veel consumentenproducten goedkoper aangeboden in de winkel.


Pakketten laten thuisbezorgen via webwinkels bespaart u brandstofkosten, parkeergeld en afschrijving van uw auto. Jammer voor onze regering die nu ook accijns op de brandstof misloopt. De detailhandel bespaart op de kosten van dure opslag van goederen op A1 locaties. Ook dit maakt producten goedkoper.

Als je per maand 100 Euro over houdt is met de bezuinigingen nog te leven. Maar als je maandelijks 100 Euro tekort komt, wordt iedere bezuiniging en tariefverhoging zwaar gevoeld. We komen nu op het vinden van creatieve oplossingen om die laatste 100 Euro terug te winnen.

Vervang bijvoorbeeld dure leningen en kredieten door een goedkopere lening, bijvoorbeeld een saneringskrediet. Als dat lukt, merk je dat direct aan je maandelijks beschikbaar budget. Als de gemeenten hieraan willen meewerken, kan dit op de langere termijn hogere kosten van verdergaande schuldhulp-verlening en maatschappelijk werk besparen. Ook zijn er dan minder faillissementen van leveranciers en bedrijven die met onbetaalde rekeningen blijven zitten, en is er dus ook minder schuldhulpverlening nodig voor ondernemers. Tel uit je winst voor alle betrokkenen.

80 jaar geleden was er ook een crisis die veel mensen in de armoede stortte. Toe enkele jaren later de 2e wereldoorlog uitbrak leefde de economie juist op door de toegenomen werkgelegenheid. Ik vraag mij af of er nu weer een oorlog moet komen, voorafgaaand aan een economisch herstel.

Als leverancier van een product of dienst wil je natuurlijk goed in de markt liggen. Dit betekent dat je het vertrouwen van je klanten in je product of dienst zo hoog mogelijk moet zien te houden, door kwaliteit te leveren voor het gevraagde geld. Mond- op mondreclame van tevreden klanten werkt altijd in het voordeel van de producent, en van diens werknemers.

Als werknemer of opdrachtnemer doe je uiteraard zo goed mogelijk je best, om het gestelde doel voor je werkgever / opdrachtgever en voor je klanten te bereiken. Het werk van een vakman brengt zijn geld op. Ik haal de kracht hiervoor uit mijn geloof. Dit is ook mijn motivatie voor het aanbieden van mijn diensten als medewerker en adviseur. Op mijn persoonlijke pagina's kunt u verder navigeren naar behaalde resultaten uit het verleden, en naar mijn werkervaring.

Ik hoop van harte dat ik u spoedig van dienst kan zijn. Mijn contactgegevens vindt u hier.

Met vriendelijke groeten,

ir. W.J. Vogel
Kramersstraat 2
5612NV Eindhoven.

Link naar mijn persoonlijke pagina's (Managementsamenvatting).

*
Lees voor een Bijbels voorbeeld over waar onvrede bij de bevolking (door de te hoge belastingen) toe kan leiden het
    verhaal dat beschreven staat in 1 Kon. 12 : 3 - 19.

Publicatie van deze column is toegestaan met bronvermelding en met vermelding van de naam van de auteur.