Welkom bij de persoonlijke pagina's van Wim Vogel.
 

Column:                       
ARME OUDEREN.
 

Heeft u ook ouderen in de familie? Op een gegeven moment reken je jezelf tot de ouderen. Dit gevoel heb je al als je zestig wordt. De berichten over wat je aan pensioen kunt verwachten zijn niet gunstig. Je mag al blij zijn als je 50% van het laatstverdiende loon haalt (als je nog werk hebt). Voor werkloze 50+ers is het nog veel beroerder, zij hebben weinig kans om nog een baan te vinden en nog pensioenrechten op te bouwen.

Voor allochtonen die pas op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, wacht vaak nog een verrassing: Een onvolledige AOW uitkering. Waar blijft onze eerbied voor de grijze haren van diegenen die nu AOW en pensioen (behoren te) krijgen?

Gaan wij weer terug naar de vooroorlogse jaren, toen de verzorging van de oudere generatie abominabel slecht was? En wat doen wij aan de armoedebestrijding? Beheerders van seniorenflats en verzorgingstehuizen zullen er straks over kunnen meepraten: De vergaande bezuinigingen op ouderenzorg zullen merkbaar worden; door de dalende koopkracht van deze mensen zullen voorzieningen verschralen.

Wat kun je daar nu nog aan doen? Het komt erop neer dat meer verzorging en ondersteuning via het vrijwilligerswerk en Pro Deo zal moeten worden gedaan. We gaan dus in het ideale geval van een maatschappij waar alles via de portemonnee wordt geregeld, naar een maatschappij waar mensen ook bereid zijn iets voor een ander te doen, zonder dat daarvoor een geldelijke beloning tegenover staat. Dit is een oud Christelijk principe dat zijn waarde in de praktijk heeft bewezen.

Wie eerbied heeft voor de oudere generatie, zal ervaren dat hij of zij daarvan ook de zegen ondervindt als hij/zij zelf tot de oudere generatie gaat behoren. Voor onze regering heb ik de volgende tip: bezuinig niet ondoordacht: Een bezuiniging kan wel eens "penny wise, pound foolish" zijn.

Een bekend voorbeeld is het afschaffen van de rollator uit het basisvoorzieningenpakket; de kosten van het aantal te verwachten extra heupoperaties door val-ongevallen kunnen de beoogde besparing weleens volledig teniet doen.

Met andere woorden: Bezint, eer gij begint!


Link naar mijn persoonlijke pagina's (Managementsamenvatting).

Publicatie van deze column is toegestaan met bronvermelding en met vermelding van de naam van de auteur.