Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;

En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen. - 2 Kron. 7 : 13 - 14.
 

Welkom bij de persoonlijke pagina's van Wim Vogel.
 

Column:  
De waarde van een advies: Laat u uzelf adviseren ?
             Zo ja, door wie ???

Veel adviezen op het internet zijn wel goed bedoeld, maar niet altijd even deskundig onderbouwd. Daardoor leiden adviezen soms tot onbedoelde (en nadelige) gevolgen. Een ervaren adviseur kan deze gevolgen onderkennen, en weet hoe in voorkomende situaties het beste kan worden gehandeld.

Een praktijkvoorbeeld: Een cliŽnt kon aanspraak maken op pensioenreparatie. Betrokkene bleek nog recht te hebben op een nabetaling van het pensioenfonds over de afgelopen 8 jaren. Echter, je moet je als adviseur wel realiseren dat een  nabetaling ineens gevolgen kan hebben voor o.a. de huurtoeslag en de zorgtoeslag, alsmede voor overige vormen van inkomensondersteuning. Dit noemt men ook wel de armoedeval.


De fout die veel cliŽnten maken is, dat men denkt ineens een beter budget te hebben, en dat men zich niet realiseert dat in het volgende jaar inkomensondersteunende voorzieningen kunnen worden teruggevorderd. Het is dus verstandig het extra verkregen geld niet ineens op te maken, maar een aanzienlijk deel van het bedrag te reserveren voor het volgende jaar!

Overigens was er in dit geval nog een lichtpuntje: Een regeling die bij veel mensen onbekend is, is dat het bij de belastingdienst mogelijk is een verzoek in te dienen om het bijzondere (eenmalige) inkomen (de nabetaling) voor de huurtoeslag buiten beschouwing te laten, zodat de huurtoeslag niet als gevolg van de nabetaling wordt gekort. Je moet als adviseur dan wel weten dat dit, onder voorwaarden, mogelijk is! Zo kun je voor de cliŽnt nog kosten besparen.

Ik doe zo goed mogelijk mijn best, om het gestelde doel voor mijn cliŽnten te bereiken. Het werk van een vakman brengt zijn geld op. Ik haal de kracht hiervoor uit mijn geloof. Dit is ook mijn motivatie voor het aanbieden van mijn diensten als medewerker en adviseur. Op mijn persoonlijke pagina's kunt u verder navigeren naar behaalde resultaten uit het verleden, en naar mijn werkervaring.

Ik hoop van harte dat ik u spoedig van dienst kan zijn. Mijn contactgegevens vindt u hier.

Met vriendelijke groeten,

ir. W.J. Vogel
Kramersstraat 2
5612NV Eindhoven.

Link naar mijn persoonlijke pagina's (Managementsamenvatting).

Publicatie van deze column is toegestaan met bronvermelding en met vermelding van de naam van de auteur.