Heeft u juridische of andere professionele hulp nodig?
Krijgt u niet waarop u recht heeft?
Lees dan verder op deze pagina’s voor een aanbod van:


Technisch en sociaal-juridisch advies.
Uitkeringen en pensioenen, huur- en zorgtoeslag, woonlastenfonds.

Belastingen, belastingaangifte, gemeentelijke belastingen, kwijtschelding, Bezwaarschriften, Veiligstellen van het recht op uitkering, termijnbewaking.
Voorzieningen (WMO, sociale minima).
Maatschappelijk werk, Bijstandsmaatschappelijk werk.
Ouderenzorg.
Hulp bij inkomensondersteuning, armoedebestrijding. Schuldhulpverlening en bemiddeling, Schuldenregeling, Budgetbeheer, Volmacht, Beschermingsbewind, Mentorschap, Curatele, hulp bij Schuldsanering (minnelijk of WSNP).
Estate planning, nalatenschappen.
Rechtsbijstand.


Denkt u aan het inschakelen van een advocaat?

Advocaten staan bekend om de zeer hoge kosten die zij in rekening kunnen brengen. Tarieven van 160 Euro per uur + kantoorkosten en B.T.W. zijn voor veel mensen een drempel om te verkrijgen waarop zij recht hebben.

In een aantal gevallen is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk. Ook dan blijft het nog steeds duur, omdat niet alle kosten worden betaald.
Nu het goede nieuws: Voor lang niet alle procedures is een advocaat nodig! Voor die procedures kunt u mij inschakelen. Ook als u wel een advocaat nodig heeft, kunt u mij de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden laten uitvoeren.
Zo kunt u op het aantal uren dat de advocaat aan u in rekening brengt, substantieel besparen.

Heeft u een probleem dat valt onder een van de genoemde gebieden, of heeft u een ander probleem, waarmee ik u zou kunnen helpen, neem dan gerust met mij contact op. Het liefst zo spoedig mogelijk, zodat uw probleem niet onnodig erger wordt!

Het eerste consult van ca. 45 minuten kost u slechts € 60,- , + de door mij gemaakte reiskosten.
Het geld verdient u in veel gevallen al direct terug.

Enkele voorbeelden uit de adviespraktijk:

1.  Het terugvragen van belastingen i.v.m. vergeten aftrekposten voor de inkomstenbelasting.
2.  Het aanvragen van voor u beschikbare voorzieningen die u anders geheel zelf zou moeten betalen.
3.  Geen geld onnodig laten liggen bij het aanvragen van tegemoetkomingen en kwijtschelding.
4.  Het regelen van schulden bij (vrijwillige) schuldsanering.
5.  Adviseren i.v.m. het aanvaarden van erfenissen en het minimaliseren van de te betalen erfbelasting.
6.  Het regelen van juridische bijstand, indien mogelijk d.m.v. een toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand.
7.  Optreden als zaakwaarnemer/gevolmachtigde voor aangelegenheden die voor u te bezwaarlijk zijn om zelf direct waar te nemen.
8.  Optreden als (bijzonder) gevolmachtigde in juridische procedures.
 


Bij het aanvaarden van hulpverlening verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden .


Mijn contactgegevens:

ir. W.J. Vogel
Kramersstraat 2
5612NV Eindhoven

Tel. 06 - 29 39 38 56.
e-mail: vogel.wim@gmail.com

Met vriendelijke groet, Wim Vogel.