Mijn recente werkervaring (van 1998 t/m 2012):

 

Varia:

 

 

 

1 Januari 1998 - 31 maart 2002 (inhuur via Technipower) + 1 april 2002 - 31 dec. 2004 Philips Medical Systems:

1998: Het technisch vertegenwoordigen van Philips Medical Systems bij de inkoop van low-cost monitoren; het mede oplossen van technische problemen en speciale requirements voor Philips Medical Systems; Het schrijven van een requirement specification en een verification specification;

1999 - 2002: Het oplossen van produktieproblemen in hoogspanningsgeneratoren voor rontgenbeeldversterkers ; Het analyseren van defecten en het herleiden tot de oorzaak ; het aangeven van de best mogelijke oplossing voor het produktieprobleem en het voorkomen van produktiestilstand.

Het uitontwikkelen van o.a. een CCD camera voor röntgen applicaties; overname van de werkzaamheden van 2 produktontwikkelaars op HBO-niveau m.b.t. elektronica in camera’s voor medische systemen.

1 april 2002 - 31 dec. 2004: voortzetting werkzaamheden als vaste medewerker van Philips Medical Systems;  Werkzaamheden:

Het oplossen van produktieverstoringen (brandgevallen) bij de fabricage van medische systemen.

Het oplossen van geconstateerde fouten in elektronische produkten, met name camera's in medische systemen. Deze activiteit omvat de analyse van het probleem, het achterhalen van de oorzaak, het ontwikkelen van een oplossing, het valideren van de oplossing, de formele vrijgave en de invoering binnen Operations.

Het oplossen van obsolescence problemen van toegepaste componenten en het aangeven van welke vervangende componenten in de gegeven applicatie mogelijk zijn.

Het mede beoordelen van print-layouts (architectuur, juiste plaatsing van componenten op de print en EMC/ESD technische zaken).

Het bijhouden van vakkennis (specifiek analoge elektronica) en het bijhouden van computerkennis (gebruik en toepassingen van de PC, thuisnetwerken, VoDSL, VOIP, hardware oplossingen).

Het mede bewaken van de kwaliteit van de geleverde produkten en het oplossen van specifieke klachten uit het veld (after sales service).

Het mede beoordelen of medische subsystemen en produkten technisch voldoen aan de kwaliteitseisen geformuleerd in UL60601-1, IEC 60601 en de CSA normen welke van toepassing zijn. (In april en mei 2004 zijn hiervoor binnen Philips Medical Systems nog twee aanvullende cursussen gevolgd. Ik ben nu gekwalificeerd om de UL-kwalificatie van produkten en systemen zelfstandig te beoordelen). Deze kwaliteitseisen hebben o.a. betrekking op de veiligheid voor de patiënt en het bedienend personeel, ook ingeval van een single fault condition, waaronder een enkelvoudige kortsluiting in de netvoeding.

Gevolgde opleidingen :                            klik hier

Nevenactiviteiten en Persoonlijkheid        klik hier

 

1 januari 2005 - 31 december 2007: werkzoekend na reorganisatie bij Philips Medical Systems; re-integratietraject opgestart in samenwerking met UWV Eindhoven en reintregratiebureau Werkconsult.

 

In juni 2001 heb ik voor Philips Consumer Electronics een probleem opgelost m.b.t. het voortijdig defect raken van een voeding voor Plasma TV’s met een PFC (Power Factor Correctieschakeling) na dips in de netspanning.

In 2001 heb ik voor het verrichten van een bijzondere prestatie (het voorkomen van een produktiestilstand van ca. 2 weken door een nieuwe aanpak en implementatie) een extra gratificatie bovenop mijn salaris gekregen.

In 2002 is door Philips Medical Systems aan mij een Quality Award uitgereikt voor de wijze waarop ik het Controlboard van de XTV-8 camera zodanig heb verbeterd dat de uitval in de produktie tot ver beneden de 1 % is gereduceerd.

Philips Medical Systems is nu in staat d.m.v. een door mij geschreven fine-tuning procedure van het Controlboard in de fabriek deze camera’s met een zeer constante en goede kwaliteit af te leveren.

In 2003/2004 heb ik o.a. een schakeling ontwikkeld waarmee de stroomsterkte van de fotokathode (2 nA – 10 mA) van een röntgenbeeldversterkerbuis zeer nauwkeurig kan worden gemeten. Daarmee kan een dure fotodiode worden vervangen, omdat met de gemeten stroomsterkte uit de fotokathode een voldoende nauwkeurige dosisregeling te realiseren is.

Ik ben lid van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (N.E.R.G.) .
Verder ben ik ook plm. 20 jaar lid geweest van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (V.E.R.O.N.) en van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (K.I.V.I.).

Ik heb verder uitgebreide ervaring in het zelf repareren en modificeren van radio- en TV apparatuur (consumentenelektronica) en in het repareren en analyseren van Switched Mode Power Supplies, incl het doen van voorspellingen aangaande de levensduur van componenten (Reliability Engineering).

 

Vanaf 2007 heb ik extra werkervaring opgedaan bij Catena Radio Design, Son en Breugel op het gebied van de radiotechniek, het optimaliseren van de ontvangstkwaliteit van autoradio-IC's.

 

Deze IC's leveren in verhouding tot de kosten van het IC en de perifere componenten een zeer goede en constante ontvangstkwaliteit op de voor autoradio's gebruikelijke omroepbanden, inclusief de gehele kortegolf en de tropenbanden / visserijband ( 2,3 MHz - 26,1 MHz). De produktie van autoradio's in de fabrieken kan plaatsvinden zonder dat extra handmatig uit te voeren afregelingen voor het RF ontvangstgedeelte nodig zijn.


Met ingang van 1 januari 2007, in het kader van reintegratie, werkzaam bij Catena Radio Design (www.catena.nl) als Test-, Measurement and Application Engineer
(op basis van tijdelijke arbeidscontracten). Werkzaamheden op 31 december 2009 beëindigd wegens bedrijfseconomische redenen. Nu actief in het vrijwilligerswerk (vergelijkbaar met een diaconaal jaar) en opnieuw werkzoekend !

 

Wilt u een medewerker die zijn salaris bij u terugverdient? Neem dan met mij contact op. Dit kan per e-mail (wvogel@mate.nl) of telefonisch: 06-29393856.

Ik ben per direct beschikbaar voor een baan met goede arbeidsvoorwaarden.

 

met vriendelijke groet, ir. W.J. Vogel.

 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 13 December 2012.