Nevenactiviteiten

Activiteiten naast studie of werk

 

Spreuken 1 : 7   :     De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

 

Activiteit

Vrijwillig            Bijbel (King James Version)         Bijbel (Statenvertaling)         Psalm 1        Johannes 9

Periode

feb 1980 - heden

Toelichting

Ik ben aktief in een Christelijke gemeenschap en lever een aktieve bijdrage aan het functioneren van deze groep, o.a. door hulpbehoevenden vanuit een Christelijke levensbeschouwing met raad en daad bij te staan.

  Ik ben bekend met de technische aspecten van muziek en bespeel zelf klavierinstrumenten (orgel). In mijn jeugd heb ik les gehad op een harmonium.

Activiteit

Vrijwillig

Periode

2000 - heden

Toelichting

Vanuit mijn levensvisie help ik mensen bij het op de juiste wijze leggen van contacten met officiele instanties.

 

Trefwoorden: Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, Indicatiestelling, Budgettering, Budgetbeheer, Schuldhulpverlening, WSNP, Bewindvoering

 

Activiteit

Hobby/beroepsmatig

Periode

jan 1980 - heden

Toelichting

Ik repareer diverse optische apparaten; heb ervaring met optica (camera's. lenzen. enz.) . Ik ben goed bekend met de analoge en de digitale fotografie, beeldbewerking, enz.

 

                                          Scroll naar beneden voor mijn ervaring in de radiotechniek.

 

Activiteit

Hobby

Periode

jan 1968 - heden

Toelichting

Ik restaureer met succes antieke radiotoestellen vanaf 1930 - 1965. (Toen mochten deze toestellen nog wat geld kosten. Een maandsalaris voor een radiotoestel was in die tijd niet ongewoon.) Ook regel ik deze toestellen na reparatie af op optimale ontvangst op alle golfbereiken. Het onderstaande type radio is hiervan een voorbeeld (Gefabriceerd door Philips, omstreeks 1950).

Als dit toestel perfect is gerestaureerd, is mijn ervaring dat de radio-ontvangst met gebruikmaking van een simpele draadantenne met een lengte van plm. 3 meter veel beter is dan die van de gemiddelde consumenten-radio die thans in de winkel te koop is !

 

Trefwoorden in de radiotechniek: Gain Distributie, verdeling van versterking en selectiviteit over de diverse trappen in een ontvanger, grensgevoeligheid (ruisgetal), intermodulatie, kruismodulatie, intermodulatievrij dynamisch bereik, blokkering (blocking), oscillator noise, sideband noise, reciprocal mixing.

 

Op deze onderwerpen is elke analoge ontvanger te optimaliseren, daarbij rekening houdend met de meest voorkomende condities waarin de ontvanger bij de eind-klant (consument) in gebruik wordt genomen.

 

Download Servicedocumentatie Philips BX594A.zip (1.55 MB).

                                         

 

Activiteit

Hobby

Periode

2001

Toelichting

Ook voor de onderstaande radio van Sony (anno 2001) heb ik een modificatie bedacht waardoor dit toestel in Europa beter ontvangt in het frequentiegebied van 1,7 MHz - 6 MHz (de tropenbanden + de 49 meter band). In het originele ontwerp is de ontvangstgevoeligheid in de tropenbanden (60, 75, 90 en 120 meter) mogelijk bewust beperkt gehouden. Voor ontvangst op lange afstand (DX) is een modificatie aan het ingangscircuit mogelijk gebleken. Ook kan deze ontvanger eenvoudig geschikt worden gemaakt voor ontvangst op middengolf en langegolf met de sprietantenne (die de elektrische component van het veld opvangt) in plaats van met de ingebouwde ferrietantenne (voor de magnetische component van het veld). Dit heeft voordelen bij ontvangst buitenshuis in het open veld (betere ontvangst van zenders op lange afstand).

 

Download Servicedocumentatie ICF-SW7600GR (3.82 MB).

Download modification (7.6 kB)

Download modification(352 kB)

                                        

 

Activiteit

Hobby

Periode

plm. 1990.

Toelichting

De onderstaande radio is voorzien van het triple conversion systeem. Dit systeem werd o.a. ook toegepast in de Zuid-Afrikaanse Barlow Wadley ontvanger (begin jaren '70). Ik heb in deze radio enkele grote ontwerpfouten opgelost. Zo heb ik een bipolaire transistor in de 2e trap van de eerste MF (54,5 - 55,5 MHz) verwijderd en vervangen door een 3,3 pF koppelcondensator op de plaats waar oorspronkelijk de collector en de basis van de transistor waren aangesloten. Na hernieuwde afregeling van deze ontvanger was het intermodulatievrij dynamisch bereik enorm toegenomen (De ontvanger heeft nu wel een versterkertrap minder).

 

De verklaring hiervoor is dat na deze modificatie de gain distributie het optimum voor deze ontvanger veel beter benadert. Om een maximaal intermodulatievrij dynamisch bereik te realiseren moet de versterking in de eerste (breedbandige) versterkertrappen niet te hoog zijn, maar juist voldoende om een goede gevoeligheid te bereiken. Verder is een bipolaire transistor in gemeenschappelijke emitterschakeling niet de meest ideale component voor wat betreft kruismodulatie en intermodulatie.

 

Voor het elimineren van ratelstoring op MG en LG heb ik 10 nF condensatoren toegevoegd over de gelijkrichtdioden in de voeding van dit apparaat.

 

Verder heb ik de linkage switch (voor de MHz afstemming) buiten werking gesteld. Deze functie is in deze ontvanger compleet overbodig en levert bij een minder correcte afregeling van de MHz afstemming alleen maar nadelen op, waaronder verminderde gevoeligheid en spiegelonderdrukking. Na deze modificaties heb ik deze ontvanger nog enkele jaren als 2e communicatieontvanger in bezit gehad.

 

Deze modificaties zijn op 26 november 2009 gepubliceerd op www.mods.dk .

 

Download Servicedocumentatie DX-302 (6.5 MB).

                                            

 

Activiteit

Hobby

Periode

plm. 1990.

Toelichting

De onderstaande radio is ook voorzien van het triple conversion systeem. Deze radio heeft minder ontwerpfouten dan zijn voorganger. Wel heeft de achterzetontvanger van 3 - 2 MHz in dit apparaat een tweepuntspadding in plaats van de bij superheterodyne ontvangers gebruikelijke driepuntspadding (bij gebruik van afstemcondensatoren met gelijke secties op één as). Hierdoor varieert de versterking van de ontvanger merkbaar over het gehele bereik van de kHz afstemming. Dit is te verbeteren door de ontbrekende paddingcondensator alsnog aan te brengen. Wel wordt hierdoor een afwijking van de afstemschaal geintroduceerd.. Deze afwijking kan worden gereduceerd door de positie van de draaicondensator op de as iets te wijzigen. Kijk her voor de servicedocumentatie van deze ontvanger:

 

Download FRG7.zip (11.8 MB).           FRG7-MOD.pdf (772 kB).

                                           

Persoonlijkheid

Mijn beste eigenschappen:

 

Accuraat, oog voor details, strevend naar een perfect eindresultaat, ook onder vele beperkende randvoorwaarden,

waaronder verkoopbaarheid en kostprijs van het produkt.

 

Gemotiveerd; In principe een loyale opstelling tegenover werkgever.

 

Technisch deskundig in het eigen vakgebied.

 

Mijn minder goede eigenschappen:

 

minder actief meedoen aan langdurige vergaderingen

 

Mijn karakter kan ik als volgt beschrijven:

 

No nonsense mentaliteit, Geduldig, Kan zelfstandig beslissingen nemen en daarvoor ook de volledige verantwoordelijkheid dragen.
Niet bang voor het oplossen van grote produktieverstoringen (brandgevallen); crisis- en stressbestendig.

 

Ik werk het prettigst:

 

Individueel, Kan ook in teamverband functioneren en heb daarbij een duidelijke eigen inbreng.

Heb wel begrip voor de visie van collega's en superieuren (technisch/commercieel) die kan afwijken van de eigen visie (als technicus).

 

De belangrijkste voorwaarden om tot maximale prestaties te komen:

 

Uitdagend werk.

 

Het werk moet technisch uitvoerbaar zijn.

 

De werkgever moet klantvriendelijk en servicegericht optreden kunnen waarderen.

 

Een blijk van waardering bij het oplossen van probleemgevallen is een belangrijke motivator om nog beter te functioneren.

 

Het meest belangrijk in de bedrijfscultuur van mijn toekomstige werkgever:

 

Openheid

 

Heldere (schriftelijke) communicatie.

 

Een goede werksfeer.

 

Aanmoedigen van goede prestaties.

 

Waarom een werkgever juist mij in dienst zou moeten nemen:

 

Ik ben een elektrotechnisch ir. met veel praktijkervaring. Mijn sterke punten zijn speciaal het oplossen van produktieproblemen en het realiseren van een goede kwaliteit van elektronische produkten. Alhoewel steeds meer elektronica digitaal wordt blijft een belangrijk deel van de elektronica analoog.

In het verleden heb ik in dit vakgebied veel ervaring opgedaan, o.a. door het zelf ontwerpen en vervaardigen of modificeren/repareren van diverse elektronische apparaten waaronder radio- en TV toestellen.

Door mijn universitaire studie heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt en heb ik mijn vakkennis uit de praktijk gecombineerd met een goede theoretische onderbouwing.

Mijn ambitie is het werken in een omgeving waar mijn functie zichzelf terugbetaalt en er voor u als werk- of opdrachtgever sprake is van een toegevoegde waarde.

In 1970 behoorde ik tot de 10 prijswinnaars van de Nationale Natuurkunde Olympiade.

Mijn eindcijfers op de middelbare school (HBS-B) in 1971 bestonden uit 5x het cijfer 9 en 1x het cijfer 10 voor de exacte vakken.

Ik ben in principe solidair met mijn werkgever, ook als het om economische redenen met het bedrijf wat minder gaat, en dit consequenties heeft voor mijn arbeidscontract.

Ik presteer het beste in een werkomgeving die ik kan vertrouwen. Naast goed werknemerschap is goed werkgeverschap daarvoor een vereiste.