De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.    -   Spreuken 1 : 7. Meer....

Welkom bij de persoonlijke pagina's van Wim Vogel.
 
Hoe verdient u geld?
 

U verdient geld als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten. U zoekt dus niet alleen een goede medewerker, maar u zoekt in de eerste plaats naar een professionele oplossing voor technische problemen in uw producten.

 

Download mijn CV en andere documenten hier.                                                  Contact informatie.
 

Link naar Mijn recente werkervaring.                                                           Link naar Managementsamenvatting.
 
Elektronische apparatuur heeft in het algemeen een Requirement Specification en een Verification Specification. Wanneer het product tijdens de testen en het gebruik zich anders gedraagt dan was gespecificeerd, kan er sprake zijn van ongewenste beinvloeding van buitenaf of naar andere apparaten in de omgeving. Het onderwerp Elektro Magnetische Compatibiliteit (EMC) is een specialisme waarvoor u mij kunt consulteren.

De toepassing van een elektronisch product waarbij onvoldoende aandacht is besteed aan EMC, kan in de praktijk leiden tot zeer kostbare en onaangename gevolgen, waaronder veiligheidsrisico's en productaansprakelijkheidsclaims.

 

Download mijn EMC Powerpoint presentatie (4,3 MB) hier.
 

Voorbeelden uit de praktijk vindt u hier.

Actuele praktijkvoorbeelden uit 2011:
 

Valt bij u het draadloos internet (WiFi) ook uit als u uw magnetron inschakelt?
 

Een magnetronoven werkt normaal in hetzelfde frequentiegebied, als wat wordt gebruikt voor het draadloos internet. Als er teveel straling uit de magnetron lekt, kan de WiFi ontvanger in uw PC of laptop blokkeringsverschijnselen vertonen!

 

Nog een voorbeeld van waar blokkering in radio-ontvangers toe kan leiden:

Buschauffeurs en passagiers van Connexxion bij het NS station Vlissingen klagen erover dat de GPS apparatuur (in- en uitcheckapparatuur voor de OV-Chipkaart) op die locatie niet goed werkt en soms uitvalt. Men vermoedt dat de Vlissingse radarpost er iets mee te maken heeft.

Als na onderzoek blijkt dat dit vermoeden juist is, zijn er in principe 3 mogelijkheden om het probleem aan te pakken:

1. De ingangsselectiviteit en/of het groot signaalgedrag van de GPS ontvangers

    in de bussen verbeteren (het gestoorde apparaat ongevoelig maken voor het
    stoorsignaal)
.

2. De antenneopstelling van de radarpost wijzigen, zodat het radarsignaal over

    de bussen heen straalt in plaats van erdoor heen (het uitgestraalde vermogen
    van het storende signaal naar het gestoorde apparaat verkleinen)
.

3. De GPS ontvangers en antennes beter afschermen voor signalen die

    horizontaal (vanaf de grond) instralen (de koppeling tussen de
    stoorder en het gestoorde apparaat verminderen)
.

Het probleem kan voorkomen als de GPS ontvangers last hebben van blokkering (doof worden voor het gewenste signaal), als er ongewenste vreemde sterke signalen in de ether zijn.

Wilt u meer weten over de gevolgen van bijvoorbeeld storende defecte DECT telefoons op het UMTS netwerk, de gevolgen van storende 5 GHz draadloze netwerken op de Nederlandse buienradar, en de mogelijke gevolgen van een misplaatst vertrouwen in de kwaliteit van draadloze verbindingen bij vitale productie-processen, bij medische apparatuur in ziekenhuizen, en bij alarmering, klik dan op de onderstaande link naar Agentschap Telecom.

 

Link naar Agentschap Telecom - Staat van de ether.
 
Heeft u een technisch en/of juridisch probleem, of heeft u een moeilijk vervulbare vacature voor een ervaren RF engineer of een Analoge Elektronicus, dan help ik u graag met de oplossing.

Ik ben van oorsprong een analoog georiënteerde elektronicus, met kennis van EMC, RF elektronica, digitale signaalbewerking en audio (muziek), functionerend op WO/HBO+ niveau met ruim 25 jaar werkervaring, opgedaan in een professionele omgeving, en met 58 jaar levenservaring.

Read further (English pages).                  for a customer friendly solution.
Lees verder (Nederlands / Dutch).           voor een klantvriendelijke oplossing.
 

Actueel... (De goede vertrouwde middengolf): Kraakt en bromt uw radio ook op AM? Lees hier verder!

Actueel... (Elektronen, levensgevaarlijke vriendjes, opent in nieuw venster)
Actueel... (Is radio beluisteren via het internet een alternatief?, opent in nieuw venster)
 

RF Electronics and EMC EngineeringRadio Technology        Delft University of Technology, 1979.

Member of NERG (Nederlands Elektronica en Radio Genootschap) and, for one year, of the Dutch EMC-ESD Society (Nederlandse EMC-ESD Vereniging).
 

Download Resume (pdf).       Curriculum Vitae (pdf)         Other documents:click here.
 
Testimonial (pdf, 5.22 MB)      EMC Powerpoint presentation (4.3 MB).

Met vriendelijke groeten, ir. W.J. Vogel.    Contact informatie

Link naar: Oktoberweer - Buitenlampenweer en andere EMC verhalen van weleer...


EMC problemen leiden in de praktijk gemakkelijk tot conflicten en grote schadeclaims. Naar mijn mening is dit het beste te voorkomen door samenwerking met de producenten van de storende en de gestoorde apparatuur. U kunt mij inschakelen als onafhankelijke deskundige voor de begeleiding van dit proces.

 

ACTUEEL: DVD speler stoort AM ontvangst op de Middengolf en.....
                  De Middengolf is weer actueel (Juli 2011) !
 

Met name in Noord Oost Nederland is na de instorting van de FM zendmast in Hoogersmilde de actualiteitenzender Radio 1 tijdelijk niet goed te ontvangen op de FM band. In afwachting van een andere oplossing is Radio 1 op de middengolf (648 kHz AM) te beluisteren, via een zeer krachtige zender die in Groot Brittannie staat! Veel luisteraars zullen echter gaan ervaren dat de ether op de middengolffrequenties minder schoon is, dan wat enkele decennia geleden normaal was. Dit komt door de vele storende apparaten, met name Switched Mode Power Supplies, die nu in het huishouden aanwezig kunnen zijn.
 

Wilt u ervaren hoe goed de AM omroepbanden (lange golf, middengolf en kortegolf) kunnen functioneren, ga dan eens met een goede portable radio naar buiten, naar tenminste 100 meter uit de buurt van woningen en andere gebouwen. Een voorbeelden van hoe het niet moet vindt u hier! Maar zo kan het ook (demo van storingsvrije radioontvangst op de middengolf): Een voorbeeld van wat technisch mogelijk is op de kortegolf en de tropenbanden (long distance reception, DX ontvangst) vindt u hier!
 

Manual Palstar R30A ontvanger.              Manual Tecsun PL 660 ontvanger.

 

Heeft u ook een slechte radioontvangst op de AM banden? U kunt mij inschakelen voor de oplossing van uw probleem. Ik heb ervaring mat "vossenjagen". De "vos" kan van alles zijn, bijvoorbeeld een storende DVD speler, een storende lamp of een defect verlichtingsarmatuur.  Ook als er meerdere bronnen gelijktijdig de radioontvangst storen, is er met systematisch zoeken vaak wel een oplossing te realiseren.
N.B.
Het kan gebeuren dat de medewerking van de buren, of die van het Agentschap Telecom vereist is!

 

Link naar Agentschap Telecom.                 Storing melden bij Agentschap Telecom.

Het storende apparaat in dit besproken probleemgeval is een Philips DVP3120 DVD speler. De Switched Mode voeding staat altijd aan, ook in standby mode, en produceert zoveel Common Mode storing dat de radio-ontvangst van zwakkere AM zenders op de middengolf in huis onmogelijk wordt. Deze Common Mode storing wordt door de lichtnetbedrading door het hele huis getransporteerd en is bijzonder hinderlijk.

Wilt u weten of uw DVD speler deze storing ook veroorzaakt? Stem uw radio dan eens af op de middengolf, op AM zenders, en controleer of uw radio ook kraakt en/of bromt. Trek daarna de stekker van de DVD speler uit het stopcontact, en controleer het dan nog eens!

 

Ik heb dit probleem opgelost door in de voeding de component FB1 te vervangen door een toroid ontstoorspoel uit een oude lichtdimmer (snoerdimmer). In de andere langstak van het voormalige pi-filter in de voeding (tussen twee elco's van 10 uF/400V en 15 uF/400V) zit reeds een spoel. Door deze modificatie wordt de schakelende voeding voor hoge frequenties geisoleerd van het lichtnet en wordt de AM ontvangst in huis drastisch verbeterd (ook geen modulatiebrom meer bij ontvangst van AM kortegolfzenders).


Toelichting op modulatiebrom (brommodulatie) bij AM ontvangst: Door het schakelen van de gelijkrichtdioden in de voeding ontstaat een 100 Hz modulatie van het elektromagnetisch veld in de omgeving van het apparaat. Ontvang je nu met een portable radio met een sprietantenne bijvoorbeeld de AM zender van Radio Nederland Wereldomroep op 5955 kHz (49 meterband, op de kortegolf), dan wordt een zeer storende 100 Hz brom, met harmonischen, in het audiosignaal hoorbaar. Door de dioden hoogfrequent te isoleren van de omgeving, wat gebeurt als je zowel in de + leiding als in de - leiding van de netvoeding een geschikte spoel opneemt, verdwijnt deze veldmodulatie, en daarmee ook de modulatiebrom. Een andere (klassieke) oplossing is het plaatsen van 10 nF condensatoren over de gelijkrichtdioden; deze alternatieve oplossing is echter GEEN oplossing voor het onderdrukken van de storing die door het Switched  Mode gedeelte van de voeding naar buiten toe wordt veroorzaakt. De oplossing met de spoeltjes
is beter, omdat beide problemen (modulatiebrom en interferentie) worden aangepakt.


De ontvangstverbetering is met name merkbaar als de middengolfradio op meer dan een paar meter afstand van de DVD speler wordt gebruikt.

 

Kostentechnisch gezien kan de fabrikant dit probleem het beste oplossen door het pi-filter symmetrisch te maken. Dit kost slechts 1 extra spoeltje en de voorheen gemonteerde ferrietkraal wordt ermee uitgespaard.

 

Conclusie: Soms moet je als EMC deskundige een probleem in huis zelf oplossen.

 

Commentaar: Een middengolfradio, die goed is ontworpen, is een zeer gevoelig apparaat. Gebruikelijk is een bereikbare audio signaal/ruis verhouding van 26 dB bij een veldsterkte van 1 mV/m (60 dBuV/m), met gebruikmaking van de interne ferrietantenne, die hoofdzakelijk op de magnetische component van het elektromagnetisch veld reageert. Het is echter technisch mogelijk dat deze signaal/ruis verhouding reeds wordt bereikt bij een veldsterkte van 150 µV/m (44 dBµV/m). Ik heb dit gecontroleerd met een Roadstar TRA 2350P wereldontvanger, die voor de middengolf is voorzien van een meelopende afgestemde kring, en waarvan ik de gelijkloop zo goed mogelijk heb afgeregeld.

 

Omdat de ferrietantenne op de magnetische component van het e.m. veld reageert, is het voldoende onderdrukken van de Common Mode component van de hoogfrequente stoorstroom uit Switched Mode Power Supplies zeer belangrijk. Omdat de storing in-band is en omdat de bron moeilijk geheel storingsvrij is te maken, blijft als enig alternatief over dat de koppeling van de bron naar de bedrading in huis (het lichtnet, en de bedrading naar de DVD speler en de TV) geminimaliseerd wordt. Dit wordt bereikt door het symmetrisch maken van de beide langstakken in het pi-filter in de voeding, door het opnemen van impedanties (spoeltjes) in de beide langstakken.

 

Enkele decennia geleden was de radio-ontvangst op de middengolf in de meeste huizen nog zeer schoon; nu is de middengolf in veel woningen al zeer vervuild met allerlei storingen. U kunt dit zelf nagaan door met een goede portable radio eens naar binnen te gaan bij een willekeurige elektronicawinkel: U zult mogelijk schrikken van de nu getolereerde ethervervuiling.

 

Dit is een typisch voorbeeld waarbij de wettelijke eisen niet aansluiten op de wenselijke eisen. Door dit fenomeen wordt de economische waarde van middengolfkavels, uitgegeven door het Agentschap Telecom (een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) sterk ingeperkt, alsmede het mogelijke verzorgingsgebied van middengolf-radiozenders.

 

Voor informatie over het AT, zie www.agentschaptelecom.nl .

 

Meer weten over RF en Wireless techniek? Lees dit document:     Rede_Baltus_LR.pdf .

 

Lees verder over een EMC en harmonic mixing praktijkgeval in een communicatieontvanger (English):

 

          FRG7-MOD.pdf (772 kB).       Download manual FRG7.zip (11.8 MB).

 

                  Waar zit de ontwerpfout in de tweede foto waarop de twee draaicondensatoren zichtbaar zijn?

 

                  Kijk in het pdf bestand voor de verklaring.   Op 25 november 2009 is het  artikel gepubliceerd op www.mods.dk .

 

                 

 

                 

                 

 

                  En waar zit het EMC probleem op de print op de onderstaande foto?

                 
Kijk in dit engelstalige pdf bestand.

 

                 

             
For more examples of EMC problems: View these three video's at YouTube:

          video 1 , video 2 and video 3 . All video's open in a new window.
          The time duration of each video is approx. 6 minutes.

 

          More information: VERON EMC-zaken (Dutch, opens in new window).

              Discover more about RF Electronics and EMC!
 

                  Reference: click here.

                        Hosted by: Alphamega Hosting B.V. , http://www.alphamegahosting.com
                        De Vest 1B
                        5555 XL Valkenswaard
                        Nederland

 
                        View my profile at the Linkedin network.

                       
Last revision of this page: December.13 , 2012.
 

                  © 2011 ir. W.J. Vogel .

                  ****************************************************
                  (Advertentie): Wonen, werken en recreeren in een rustige omgeving,
                                        centraal op Walcheren ?


                  Deze uitgebouwde vrijstaande woning te Serooskerke (Walcheren) is te koop.

                  Prijs: € 149.000 k.k.                                                    Link naar
Zeelandnet

                                                                                                     Link naar Jaap.nl
                                                                                                     Link naar
eigen advertentiepagina